Tag Archives for " izjašnjenje okrivljenog o zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka "

Nadležnost u prekršajnom postupku

USTAVNO PRAVO

Nadležnost u prekršajnom postupku

Ako prekršajni sud u toku postupka zaključi da se radi o prekršaju za koji je trebalo izdati prekršajni nalog, jer se radi o delu za koje je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, sud ne može da vrati organu državne uprave predmet radi naknadnog izdavanja prekršajnog naloga, već mora da završi započeti postupak.

Izjašnjenje okrivljenog o preciziranom zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Izjašnjenje okrivljenog o preciziranom zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka

Prekršajni sud je u obavezi da okrivljenom omogući da se izjasni o preciziranom zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka, jer bi u protivnom povredio njegovo pravo na odbranu.