Tag Archives for " Izricanje mere bezbednosti oduzimanja predmeta "

Izricanje mere bezbednosti oduzimanja predmeta

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Izricanje mere bezbednosti oduzimanja predmeta

Kada je krivični postupak okončan, ali ne odlukom suda uz koju se može izreći mera bezbednosti oduzimanja predmeta u skladu sa zakonom, već na drugi način u koji spada i odbacivanje krivične prijave, sud može naknadno izreći meru bezbednosti oduzimanja predmeta pod uslovima iz člana 535. stav 1. ZKP, odnosno samo ako je reč o predmetima čije odzimanje je po krivičnom zakonu neophodno radi zaštite interesa opšte bezbednosti ili razloga morala.

Izricanje mere bezbednosti oduzimanja predmeta nakon pravnosnažnosti osuđujuće presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Izricanje mere bezbednosti oduzimanja predmeta nakon pravnosnažnosti osuđujuće presude

Ako je u pravnosnažnoj osuđujućoj presudi propušteno da se odluči o meri bezbednosti oduzimanje predmeta, to se može učiniti donošenjem posebnog rešenja iako nema predloga javnog tužioca.