Tag Archives for " priznanje optuženog da je izvršio krivično delo "

Opis dela u optužnici mora biti precizan

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opis dela u optužnici mora biti precizan

Opis dela u optužnici mora biti takav da je jasno šta se okrivljenom stavlja na teret, kako u pogledu radnji izvršenja, posledica krivičnog dela, objektivnog uslova inkriminacije i kvalifikatornih okolnosti, tako i u pogledu krivice okrivljenog.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Priznanja okrivljenih koji su sastavni deo sporazuma o priznanju krivičnog dela između njih i tužioca, nemaju ni formu ni karakter iskaza u smislu odredbi ZKP o ispitivanju okrivljenog u istrazi i na glavnom pretresu, pa kada prvostepeni sud nije izdvojio te zapisnike, radi se o nezakonitom dokazu zbog čega se navedeni zapisnici moraju izdvojiti na pretresu pred drugostepenim sudom.

Obavezna odbrana

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Obavezna odbrana

Okrivljenom nije povređeno pravo na odbranu zbog toga što mu sud nije postavio branioca po službenoj dužnosti u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega zbog osnovnog oblika krivičnog dela prevara.

Priznanje optuženog da je izvršio krivično delo i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Priznanje optuženog da je izvršio krivično delo i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Da bi se priznanje optuženog da je izvršio krivično delo smatralo potpunim, potrebno je da se optuženi konkretno izjasni o svim navodima optužbe koji ga terete, kao i o svom subjektivnom odnosu prema preduzetim radnjama izvršenja krivičnog dela.