Tag Archives for " zasnivanje presude na indicijama "

Zasnivanje presude na izjavi svedoka saradnika

USTAVNO PRAVO

Zasnivanje presude na izjavi svedoka saradnika

Ukoliko se osuđujuća presuda zasniva samo na izjavi svedoka saradnika, to ne predstavlja automatski povredu prava na pravično suđenje, a za ocenu da li je suđenje bilo pravično, ili nije, bitno je u kojoj je meri sud podvrgao takav iskaz ozbiljnoj proveri i da li je nesumnjivo utvrdio njegovu verodostojnost.

Zasnivanje presude na indicijama

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zasnivanje presude na indicijama

Da bi se presuda mogla zasnivati na indicijama, pored toga što je neophodno da one stoje u takvoj međusobnoj logičkoj vezi da isključuju mogućnost drugačijeg razumnog zaključivanja u pogledu odlučne činjenice, neophodno je i da su one same utvrđene na nesumnjiv način.

Veštačenje

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Veštačenje

To što veštaci nisu registrovani na listi veštaka Ministarstva pravde za oblast grafologije i nisu zakleti od strane suda to presudu ne čini nezakonitom niti manjkavom do te mere da bi presudu trebalo ukinuti imajući u vidu da presuda nije zasnovana isključivo na nalazu i mišljenju ovih veštaka već i na drugim dokazima.