Tag Archives for " krivično delo zloupotreba službenog položaja "

Naknada nematerijalne štete zbog zlostavljanja radi iznuđivanja iskaza

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog zlostavljanja radi iznuđivanja iskaza

Kada je policijski službenik policijske stanice učinio prema tužiocu krivično delo zlostavljanja i mučenja i krivično delo iznuđivanja iskaza, tada je tuženik Republika Srbija – MUP Srbije odgovoran za naknadu štete koja pripada tužiocu po osnovu pretrpljenih bolova, straha i povrede časti.

Zlostavljanje i mučenje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zlostavljanje i mučenje

Kada je tokom postupka nesporno utvrđeno da su okrivljeni kao policijski službenici postupali na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo prema oštećenom, u njihovim radnjama stiču se svi subjektivni i objektivni elementi krivičnog dela zlostavljanje i mučenje iz člana 137. stav 3. u vezi stava 1. KZ jer tokom postupka nije utvrđeno da su okrivljeni primenom sile naneli veliki bol i teške patnje oštećenom.

Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom

Krivično delo zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom čini odgovorno ili službeno lice u naručiocu javne nabavke koje iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog ovlašćenja, ili nevršenjem svoje dužnosti, krši zakon ili druge propise o javnim nabavkama i time prouzrokuje štetu javnim sredstvima.

Izvršilac krivičnog dela zloupotreba službenog položaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izvršilac krivičnog dela zloupotreba službenog položaja

Direktor škole smatra se službenim licem kojem je povereno vršenje javnih ovlašćenja i koje odlučuje o pravima i obavezama ili interesima fizičkih ili pravnih lica, pa zato može biti izvršilac krivičnog dela zloupotreba službenog položaja.

Svojstvo službenog lica kod osnovnog oblika krivičnog dela zloupotreba službenog položaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Svojstvo službenog lica kod osnovnog oblika krivičnog dela zloupotreba službenog položaja

Kod krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, svojstvo službenog lica u smislu člana 112. stav 3. tačka 3. KZ, ima i lekar specijalistia u zdravstvenom centru koji je odlučivao o pravu oštećene na abortus, koje podrazumeva ispunjavanje niza zakonom određenih uslova i procedura.