Tag Archives for " izricanje vaspitne mere maloletnim licima "

Izricanje vaspitne mere

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika

Izricanje vaspitne mere

Sud je dužan da prilikom izricanja vaspitne mere prema maloletniku razmotri sve mogućnosti i da mu izrekne adekvatnu vaspitnu meru bilo iz otvorene ili zatvorene zaštite, bez obzira što maloletnik ranije nije bio u sukobu sa zakonom.

Ocena iskaza maloletne oštećene od strane komisije veštaka

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Ocena iskaza maloletne oštećene od strane komisije veštaka

Nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka ukoliko tim veštaka izvrši analizu strukture ličnosti maloletnika i obavi veštačenje na okolnosti ličnih svojstava ovih maloletnika i drugih okolnosti navedenih u naredbi prvostepenog suda.

Izricanje vaspitne mere učiniocu koji ima status mlađeg punoletnog lica

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Izricanje vaspitne mere učiniocu koji ima status mlađeg punoletnog lica

To što okrivljeni u vreme izvršenja krivičnog dela i u vreme suđenja ima status mlađeg punoletnog lica, sama po sebi ne obavezuje sud da u svakom slučaju tom okrivljenom izrekne neku od vaspitnih mera predviđenih odredbom člana 41. stav 1. ZM, već je sudu data mogućnost da mlađem punoletnom licu izrekne neku od propisanih vaspitnih mera samo ako oceni da su u konkretnom slučaju za to ispunjeni uslovi iz navedene zakonske odredbe.

Produženje pritvora prema maloletniku do stupanja u vaspitno-popravni dom

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Produženje pritvora prema maloletniku do stupanja u vaspitno-popravni dom

Okolnosti da zbog odnosa maloletnika prema delu i nekritičkog odnosa prema svom ponašanju, ukazuju da postoji ozbiljna opasnost da bi maloletnik u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi delo, što uz okolnost da je sa oštećenom u rodbinskim odnosima, da žive u istom naselju i u istoj ulici, opravdava produženje pritvora po navedenom osnovu.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Prilikom donošenja odluke o vaspitnoj meri koju treba izreći prema maloletniku, sud je dužan da ceni i predlog branioca maloletnika u pogledu vaspitne mere koju treba izreći i da obrazloži stav zašto smatra da predložene vaspitne mere od strane branioca nisu adekvatne.

Obustava izvršenja i zamena izrečene vaspitne mere drugom vaspitnom merom

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Obustava izvršenja i zamena izrečene vaspitne mere drugom vaspitnom merom

Kada su prema maloletnici prethodno bile izrečene vaspitne mere pojačan nadzor od strane organa starateljstva i vaspitne mere posebne obaveze i kada ona nije poštovala ni izvršavala dve najvažnije od tri posebne obaveze – da redovno pohađa školu i da se podvrgne sistemskoj porodičnoj terapiji i odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića, a nova krivična dela su izvršena u periodu od nepunih mesec dana od izricanja ranijih vaspitnih mera, pravilna je odluka prvostepenog suda da obustavi izvršenje vaspitne mere pojačan nadzor od strane organa starateljstva i vaspitne mere posebne obaveze i da ih zameni vaspitnom merom upućivanje u vaspitno-popravni dom.