Tag Archives for " prevara "

Prevara u obavljanju privredne delatnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Prevara u obavljanju privredne delatnosti

Krivično delo zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238. KZ nije dekriminalizovano donošenjem Zakona o izmenama i dopunama KZ, s obzirom da su i pored razlika u zakonskom opisu bitna obeležja tog krivičnog dela sadržana u krivičnom delu prevara u obavljanju privredne delatnosti iz člana 223. KZ.

Posledica krivičnog dela prevare

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Posledica krivičnog dela prevare

Posledica krivičnog dela prevare nastupa kada je oštećeni preduzeo radnju na štetu svoje imovine, te je neophodno da imovinska šteta i nastupi, a ukoliko do imovinske štete nije došlo može se raditi, uz ispunjenost neophodnih zakonskih uslova, o pokušaju krivičnog dela.