Tag Archives for " nehat "

Privredni prestup povodom zagađenja vazduha

PRIVREDNI PRESTUPI

Privredni prestup povodom zagađenja vazduha

Radnja izvršenja privrednog prestupa iz člana 79. stav 1. tačka 13. Zakona o zaštiti vazduha određena je kao propuštanje suprotno propisanim obavezama, tj. neobezbeđivanje kontinualnih merenja emisije kada je to propisano za određene zagađujuće materije i/ili izvore zagađivanja samostalno, putem automatskih uređaja za kontinualno merenje.

Opis dela u optužnici mora biti precizan

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opis dela u optužnici mora biti precizan

Opis dela u optužnici mora biti takav da je jasno šta se okrivljenom stavlja na teret, kako u pogledu radnji izvršenja, posledica krivičnog dela, objektivnog uslova inkriminacije i kvalifikatornih okolnosti, tako i u pogledu krivice okrivljenog.