Tag Archives for " nehat "

Teško delo protiv zdravlja ljudi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv zdravlja ljudi

Da bi postojalo krivično delo teško delo protiv zdravlja ljudi iz člana 259. stav 4. KZ neophodno je da se ostvari posledica u vidu nastupanja smrti lica, koja činjenica predstavlja objektivni uslov inkriminacije ovog krivičnog dela.

Odgovornost za težu posledicu za krivično delo nasilje u porodici

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odgovornost za težu posledicu za krivično delo nasilje u porodici

Odgovornost za težu posledicu (tešku telesnu povredu) za krivično delo nasilje u porodici iz člana 194. stav 3. u vezi stava 1. KZ, može postojati samo ako je okrivljeni u odnosu na tu posledicu postupao iz nehata, jer da je postupao sa umišljajem radilo bi se o sticaju dva krivična dela i to osnovnog oblika krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194. stav 1. KZ i teške telesne povrede iz člana 121. stav 1. KZ.

Privredni prestup povodom zagađenja vazduha

PRIVREDNI PRESTUPI

Privredni prestup povodom zagađenja vazduha

Radnja izvršenja privrednog prestupa iz člana 79. stav 1. tačka 13. Zakona o zaštiti vazduha određena je kao propuštanje suprotno propisanim obavezama, tj. neobezbeđivanje kontinualnih merenja emisije kada je to propisano za određene zagađujuće materije i/ili izvore zagađivanja samostalno, putem automatskih uređaja za kontinualno merenje.

Opis dela u optužnici mora biti precizan

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opis dela u optužnici mora biti precizan

Opis dela u optužnici mora biti takav da je jasno šta se okrivljenom stavlja na teret, kako u pogledu radnji izvršenja, posledica krivičnog dela, objektivnog uslova inkriminacije i kvalifikatornih okolnosti, tako i u pogledu krivice okrivljenog.