Tag Archives for " izdvajanje zapisnika "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Priznanja okrivljenih koji su sastavni deo sporazuma o priznanju krivičnog dela između njih i tužioca, nemaju ni formu ni karakter iskaza u smislu odredbi ZKP o ispitivanju okrivljenog u istrazi i na glavnom pretresu, pa kada prvostepeni sud nije izdvojio te zapisnike, radi se o nezakonitom dokazu zbog čega se navedeni zapisnici moraju izdvojiti na pretresu pred drugostepenim sudom.

Izdvajanje zapisnika

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Izdvajanje zapisnika

Ukoliko osumnjičeni nisu bili pozvani da se izričito izjasne da li će uzeti branioca po svom izboru, uz upozorenje da će im ako ne izaberu branioca, u slučaju obavezne odbrane, biti postavljen branilac po službenoj dužnosti i na zapisnicima nisu unete njihove izjave da li će koristiti ovo pravo, već su pristali da u predistražnom postupku daju svoj iskaz u prisustvu branilaca po službenoj dužnosti, takvi zapisnici o saslušanju osumnjičenih moraju se izuzeti.