Tag Archives for " nasilje u porodici "

Hitna mera zabrane nasilja u porodici

UPRAVNO PRAVO

Hitna mera zabrane nasilja u porodici

Naredba nadležnog službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, kojom je izrečena hitna mera privremene zabrane mogućem učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj u trajanju od 48 časova, ne predstavlja konačni upravni akt o čijoj zakonitosti se odlučuje u upravnom sporu.

Odgovornost za težu posledicu za krivično delo nasilje u porodici

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odgovornost za težu posledicu za krivično delo nasilje u porodici

Odgovornost za težu posledicu (tešku telesnu povredu) za krivično delo nasilje u porodici iz člana 194. stav 3. u vezi stava 1. KZ, može postojati samo ako je okrivljeni u odnosu na tu posledicu postupao iz nehata, jer da je postupao sa umišljajem radilo bi se o sticaju dva krivična dela i to osnovnog oblika krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194. stav 1. KZ i teške telesne povrede iz člana 121. stav 1. KZ.

Nasilje u porodici

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

PORODIČNO PRAVO

Nasilje u porodici

Nasilje u porodici podrazumeva svako ponašanje koje odstupa od standarda uobičajenog ophođenja i komuniciranja sa članovima porodice za koje, da bi bilo kvalifikovano kao nasilje u porodici, nije neophodan određeni kontinuitet, već je u određenim situacijama dovoljan i jedan akt ponašanja koji ima karakter nasilja u porodici.

1 2 3 13