Tag Archives for " nasilje u porodici "

Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

Okrivljeni je učinio krivično delo nasilje u porodici kada je oštećenu koja je napustila bračnu zajednicu koja je postojala sa okrivljenim u Francuskoj, vratila se u Srbiju, pa je nekoliko meseci telefonom i preko društvenih mreža vređao, pretio, omalovažavao, sve dok događaj oštećena nije prijavila policiji.

Zaštita od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Zaštita od nasilja u porodici

Sud nije vezan granicama tužbenog zahteva za zaštitu od nasilja u porodici i može odrediti meru zaštite od nasilja u porodici koja nije tražena ako oceni da se takvom merom najbolje postiže zaštita, ali se takva mera ne može izreći u odnosu na lice koje nije stranka u postupku.

Usmeno zaveštanje

NASLEDNO PRAVO

Usmeno zaveštanje

Usmeno zaveštanje je vanredni oblik zaveštanja i može se sačiniti samo u slučaju nastupanja vanrednih i izu-zetnih okolnosti koje remete uobičajen tok stvari u životu ostavioca, odnosno iznenadno i neočekivano dovode u pitanje njegov život i čine nemogućim ili znatno otežanim sačinjavanje redovnog (pisanog) zaveštanja.

Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

Kada je oštećena – majka okrivljenog, odbila da svedoči pred sudom o nasilju koji je prema njoj učinio okrivljeni, a po njenoj podnetoj krivičnoj prijavi ovlašćena službena lica su izašla na lice mesta i putem odgovarajuće dokumentacije konstatovala stanje stvari u porodičnoj kući onako kako je to navedeno u krivičnoj prijavi, tada ipak postoje dokazi da je okrivljeni izvršio krivično delo nasilje u porodici.

1 2 3 6
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.