Tag Archives for " nasilje u porodici "

Mera bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara

Okrivljenom koji je oglašen krivim zbog krivičnog dela nasilje u porodici i osuđen na kaznu zatvora, ima mesta izricanju mere bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, kada je više puta hospitalizovan zbog problema sa alkoholom, a takođe je prekršio hitnu meru privremenog udaljavanja iz kuće i kontaktiranja sa majkom, kao članom porodice.

Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

U situaciji kada su maloletni oštećeni – deca okrivljene u svojim izjavama precizno opisali ponašanje okrivljene prema njima, kako i na koji način ih je majka psihički i fizički maltretirala, kojim predmetima im je nanela povrede, a iz izveštaja Centra za socijalni rad proizlazi da su postojale prijave protiv okrivljene u vezi sa njenim ponašanja prema deci, da joj je izricana hitna mera zabrane prilaska maloletnim oštećenima, tada se ne može prihvatiti zaključak prvostepenog suda da nema dokaza da je okrivljena učinila krivično delo nasilje u porodici.

Hitna mera zabrane nasilja u porodici

UPRAVNO PRAVO

Hitna mera zabrane nasilja u porodici

Naredba nadležnog službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, kojom je izrečena hitna mera privremene zabrane mogućem učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj u trajanju od 48 časova, ne predstavlja konačni upravni akt o čijoj zakonitosti se odlučuje u upravnom sporu.

Odgovornost za težu posledicu za krivično delo nasilje u porodici

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odgovornost za težu posledicu za krivično delo nasilje u porodici

Odgovornost za težu posledicu (tešku telesnu povredu) za krivično delo nasilje u porodici iz člana 194. stav 3. u vezi stava 1. KZ, može postojati samo ako je okrivljeni u odnosu na tu posledicu postupao iz nehata, jer da je postupao sa umišljajem radilo bi se o sticaju dva krivična dela i to osnovnog oblika krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194. stav 1. KZ i teške telesne povrede iz člana 121. stav 1. KZ.

1 2 3 13