Tag Archives for " saizvršilaštvo u izvršenju krivičnog dela razbojništva "

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela može se uzeti u obzir kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne okrivljenom i to u slučaju ako ista prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela za koje je okrivljeni oglašen krivim ili određenog oblika krivičnog dela ili ako postoje dve ili više ovakvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika krivičnog dela.

Razbojništvo i institut podstrekavanja

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razbojništvo i institut podstrekavanja

Kada okrivljeni u svojim odbranama ukažu na treće lice koje ih je “nagovorilo” da učine krivično delo razbojništva, pa sud odbije njihov predlog za saslušanje navedenog lica u svojstvu svedoka, navedeni dokaz nije od uticaja na postojanje krivičnog dela koje se vodi protiv okrivljenih.

Saizvršilaštvo u izvršenju krivičnog dela razbojništva

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Saizvršilaštvo u izvršenju krivičnog dela razbojništva

Da bi postojalo saizvršilaštvo u izvršenju krivičnog dela razbojništva, nije nužno da je svako od saizvršilaca izvršio sve inkriminisane radnje, već je dovoljno da svako od njih želi izvršenje krivičnog dela kao svoje i da u vreme izvršenja dela preduzima bilo koju radnju kojom se omogućuje izvršenje krivičnog dela.