Tag Archives for " dovođenje u sumnju priznanja okrivljenog "

Obavezna odbrana

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Obavezna odbrana

Okrivljenom nije povređeno pravo na odbranu zbog toga što mu sud nije postavio branioca po službenoj dužnosti u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega zbog osnovnog oblika krivičnog dela prevara.

Dovođenje u sumnju priznanja okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Dovođenje u sumnju priznanja okrivljenog

Prvostepeni sud je dužan da navede jasne razloge zašto je detaljno priznanje okrivljenog pred tužiocem doveo u sumnju, a u protivnom takva prvostepena presuda ne sadrži jasne razloge o činjenicama koje su predmet dokazivanja.