Tag Archives for " neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga "

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Pod proizvodnjom opojne droge u smislu odredaba KZ, podrazumeva se svaka aktivnost izvršioca ovog krivičnog dela kojom se iz određenog materijala može dobiti supstanca koja ima svojstvo opojne droge.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Osuđujuća presuda može se u nedostatku drugih dokaza protiv optuženog zasnivati na iskazu saokrivljenog u istom predmetu i iskazu drugog pravnosnažno osuđenog lica, koja su dva lica iznela potpuno identičnu tvrdnju u pogledu kupoprodaje opojne droge između njih i okrivljenog u kratkom vremenskom periodu.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Ako je veštačenjem od nadležne ustanove utvrđeno da je sporna materija opojna droga marihuana, koja sadrži THC, tada nije nužno utvrđivati sastav THC da bi se utvrdilo da je opojna droga lošeg kvaliteta.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Kada je veštačenjem od strane nadležne ustanove NKTC Beograd utvrđeno da je materijal oduzet od okrivljenog droga tipa biljke cannabis sativa koja može da proizvede THC u većem procentu od 0,3%, onda je u pitanju opojna droga.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 6. KZ

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 6. KZ

Kada je okrivljeni posedovao materijal za koji je znao da je namenjen za proizvodnju opojne droge i to 160 semenki biljke kanabis, a veštačenjem je utvrđeno da je njegova klijavost u procentu od 78,1, pa bez obzira što ne poseduje THC, izvršio je krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 6. KZ.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Kada je okrivljeni ubrao u blizini reke dve stabljike konoplje – marihuane sa korenom, odneo kući, osušio, usitnio ih, tada se radi o proizvodnji opojne droge i učinilac je krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga a ne o uzgoju marihuane – opojne droge.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

“Ksalol” – alprazolam, bez obzira što se nalazi na listi br. 7 Pravilnika o utvrđivanju spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i koristi se u naučne i istraživačke svrhe, jeste opojna droga i predmet je izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Za postojanje krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga bitno je da je postignut dogovor o ceni i na koji način će se novčani iznos platiti.

1 2 3 5