Tag Archives for " posledica krivičnog dela prevare "

Posledica krivičnog dela prevare

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Posledica krivičnog dela prevare

Posledica krivičnog dela prevare nastupa kada je oštećeni preduzeo radnju na štetu svoje imovine, te je neophodno da imovinska šteta i nastupi, a ukoliko do imovinske štete nije došlo može se raditi, uz ispunjenost neophodnih zakonskih uslova, o pokušaju krivičnog dela.