Tag Archives for " sporazum o priznanju krivice "

Sporazum o priznanju krivice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Sporazum o priznanju krivice

Pravna priroda sporazuma o priznanju krivice i činjenica da sam okrivljeni slobodnom voljom prihvata uslove ponuđene od strane tužioca u pogledu krivičnog dela i kazni, obavezuje sud da krivicu okrivljenog potkrepi i utvrdi drugim dokazima osim presuda donetih nakon usvojenog sporazuma o priznanju krivice.