Tag Archives for " svrha kažnjavanja "

Odlaganje i upravljanje rudarskim otpadom

PRIVREDNO PRAVO

Odlaganje i upravljanje rudarskim otpadom

Postoji privredni prestup iz člana 181. stav 1. tačka 15. i stav 2. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima u slučaju kada se rudarski otpad zbrinjava bez odgovarajuće dozvole.