Tag Archives for " zaštita od nasilja u porodici "

Zaštita od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Zaštita od nasilja u porodici

Sud nije vezan granicama tužbenog zahteva za zaštitu od nasilja u porodici i može odrediti meru zaštite od nasilja u porodici koja nije tražena ako oceni da se takvom merom najbolje postiže zaštita, ali se takva mera ne može izreći u odnosu na lice koje nije stranka u postupku.

Usmeno zaveštanje

NASLEDNO PRAVO

Usmeno zaveštanje

Usmeno zaveštanje je vanredni oblik zaveštanja i može se sačiniti samo u slučaju nastupanja vanrednih i izu-zetnih okolnosti koje remete uobičajen tok stvari u životu ostavioca, odnosno iznenadno i neočekivano dovode u pitanje njegov život i čine nemogućim ili znatno otežanim sačinjavanje redovnog (pisanog) zaveštanja.

Zaštita od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Zaštita od nasilja u porodici

Nasilje u porodici podrazumeva svaki vid fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog zlostavljanja, svako drugo bezobzirno, drsko ili zlonamerno ponašanje koje vrši jedan član porodice prema drugom članu, ugrožavajući telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice.

Zaštita od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Zaštita od nasilja u porodici

Ima mesta prihvatanju zahteva tužilje za izricanje mere zaštite od nasilja u porodici, učinjeno od strane tuženika, kada je dokazima utvrđeno da u ponašanju tuženika prema tužilji (bračnom drugu) ima elemenata nasilja, jer takvo ponašanje odstupa od standarda normalnog ophođenja i komuniciranja sa članovima porodice.