Tag Archives for " razbojništvo "

Razbojništvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razbojništvo

Kada je okrivljeni primenio prinudu i silu prema oštećenom, naredio mu da mu preda predmete koje je imao u džepu – novac i mobilni telefon, ali ne u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, već u drugoj nameri, tada nema dokaza da je okrivljeni učinio krivično delo razbojništva.

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela može se uzeti u obzir kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne okrivljenom i to u slučaju ako ista prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela za koje je okrivljeni oglašen krivim ili određenog oblika krivičnog dela ili ako postoje dve ili više ovakvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika krivičnog dela.

Razbojništvo i institut podstrekavanja

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razbojništvo i institut podstrekavanja

Kada okrivljeni u svojim odbranama ukažu na treće lice koje ih je „nagovorilo“ da učine krivično delo razbojništva, pa sud odbije njihov predlog za saslušanje navedenog lica u svojstvu svedoka, navedeni dokaz nije od uticaja na postojanje krivičnog dela koje se vodi protiv okrivljenih.

Međusobno usaglašavanje saizvršilaca tokom ostvarivanja krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Međusobno usaglašavanje saizvršilaca tokom ostvarivanja krivičnog dela

Saizvršilaštvo postoji čak i onda kada neko od učesnika ne preduzima radnju izvršenja a međusobno usaglašavanje i donošenje zajedničke odluke može uslediti u toku ostvarivanja krivičnog dela.

Razbojništvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razbojništvo

Krivični zakonik, nakon izmena 2009. godine, ne predviđa izvršenje razbojništva od strane više lica kao oblik ovog krivičnog dela, već samo izvršenje dela od strane grupe ili organizovane kriminalne grupe.