Tag Archives for " ništav ugovor i vraćanje datog "

Vraćanje datog kad je ugovor ništav

OBLIGACIONO PRAVO

Vraćanje datog kad je ugovor ništav

U slučaju ništavog ugovora ako nesavesna ugovorna strana traži vraćanje onog što je drugoj strani dala, sud može, ali ne mora, odbiti njen zahtev za vraćanje, ceneći prema okolnostima konkretnog slučaja da li je opravdano usvojiti zahtev nesavesne strane za vraćanje datog.