Tag Archives for " pravo preče kupovine "

Poništaj ugovora o prodaji nepokretnosti zbog povrede prava preče kupovine

OBLIGACIONO PRAVO

Poništaj ugovora o prodaji nepokretnosti zbog povrede prava preče kupovine

Tužba za poništaj ugovora o prodaji nepokretnosti zbog povrede prava preče kupovine, može se podneti u roku od 30 dana računajući od dana kad je imalac prava preče kupovine saznao za prodaju nepokretnosti, a najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti.

Rok za podnošenje tužbe zbog povrede prava preče kupovine

PROCESNO PRAVO

Rok za podnošenje tužbe zbog povrede prava preče kupovine

Tužba zbog povrede prava preče kupovine može se podneti u roku od 30 dana, računajući od dana kada je imalac prava preče kupovine saznao za prodaju nepokretnosti, a najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti.

Pravo preče kupovine kod prodaje suvlasničkog udela

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo preče kupovine kod prodaje suvlasničkog udela

Suvlasnik nepokretnosti koji namerava da proda svoj suvlasnički deo, dužan je da ga prethodno ponudi ostalim suvlasnicima, a u slučaju kad ima više suvlasnika, prvenstvo u ostvarivanju prava preče kupovine ima suvlasnik sa većim suvlasničkim delom.