Tag Archives for " strano fizičko lice i svojina na poljoprivrednom zemljištu "

Pravo stranog fizičkog lica da ima svojinu na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo stranog fizičkog lica da ima svojinu na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu

Strano fizičko lice izuzetno može steći pravo svojine na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu, površine do 5000 m2, ako je predmet ugovora o otuđenju (kupoprodaja, poklon, razmjena i dr) stambena zgrada koja se nalazi na tom zemljištu.