Tag Archives for " mesto izvršenja prekršaja "

Mesto izvršenja prekršaja i oblik krivice učinioca prekršaja

PREKRŠAJNO PRAVO

Mesto izvršenja prekršaja i oblik krivice učinioca prekršaja

Kada se okrivljeni oglasi krivim za učinjeni prekršaj, izreka presude, pored ostalog, treba da sadrži označenje mesta izvršenja prekršaja, kao i oblik krivice učinioca prekršaja, što su okolnosti koje čine obeležja prekršaja.