Tag Archives for " nadležnost za vođenje prekršajnog postupka "

Nadležnost u prekršajnom postupku

USTAVNO PRAVO

Nadležnost u prekršajnom postupku

Ako prekršajni sud u toku postupka zaključi da se radi o prekršaju za koji je trebalo izdati prekršajni nalog, jer se radi o delu za koje je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, sud ne može da vrati organu državne uprave predmet radi naknadnog izdavanja prekršajnog naloga, već mora da završi započeti postupak.

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka za prekršaje propisane Zakonom o javnim nabavkama

USTAVNO PRAVO

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka za prekršaje propisane Zakonom o javnim nabavkama

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki nadležna je za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka samo za prekršaje propisane važećim Zakonom o javnim nabavkama, ali ne i za prekršaje učinjene prema odredbama prethodno važećeg Zakona o javnim nabavkama.

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka protiv fizičkog lica zbog prekršaja iz člana 332. stav 1. tačka 91. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

USTAVNO PRAVO

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka protiv fizičkog lica zbog prekršaja iz člana 332. stav 1. tačka 91. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka protiv fizičkog lica zbog prekršaja iz člana 332. stav 1. tačka 91. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, nadležan je Prekršajni sud.