Tag Archives for " privredni prestup "

Nedostavljanje APR-u podataka za statističke i druge potrebe u rokovima propisanim Zakonom o računovodstvu

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

PRIVREDNI PRESTUPI

Nedostavljanje APR-u podataka za statističke i druge potrebe u rokovima propisanim Zakonom o računovodstvu

Sama činjenica da je odgovorno lice propustilo da postupi u skladu sa članom 33. stav 5. Zakona o računovodstvu, tj. da ne dostavi APR-u podatke za statističke i druge potrebe u rokovima propisanim Zakonom o računovodstvu, dovoljna je za postojanje privrednog prestupa iz člana 46. stav 1. tačka 20. i stav 2. Zakona o računovodstvu, pri čemu nije neophodno da je propust okrivljenog odgovornog lica doveo do konkretnih štetnih posledica.

1 2 3 6