Tag Archives for " apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja "

Apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja i priznanje strane sudske odluke

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja i priznanje strane sudske odluke

Za ocenu da li je nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja prema domaćem pravu neophodno je utvrditi kada je presuda čije se priznanje traži postala pravnosnažna u državi u kojoj je ta odluka doneta.