Tag Archives for " krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda "

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Biće krivičnog dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji je promet (nedozvoljen) akciznih proizvoda, a pod prometom se ne podrazumeva nabavljanje proizvoda bez akciznih markica.