Tag Archives for " krivično delo krijumčarenje "

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Za postojanje krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi nije neophodno da je korist ostvarena i da ista bude opredeljena u izreci presude, već je bitan element ovog krivičnog dela namera pribavljanja imovinske koristi.

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi čini i lice koje ima ulogu „čistača“, tako što je kontrolisao da li se na putu kojim se nelegalno prevoze imigranti nalaze policijski službenici i da li ima kontrola.

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Kada je kod okrivljenog postojala svest o zajedničkom delovanju sa ostalim saizvršiocima, kao i prethodni dogovor o organizaciji prebacivanja migranata preko granice, onda za izvršenje krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi nije nužno da svaki od saizvršilaca neposredno učestvuje u samoj radnji izvršenja dela, prebacivanje migranata preko granice.

Radnja osnovnog oblika krivičnog dela krijumčarenje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Radnja osnovnog oblika krivičnog dela krijumčarenje

Radnja osnovnog oblika krivičnog dela krijumčarenje (prenošenje) određena je trajnim glagolom i pored toga stoji i „bavljenje“ kao trajna odrednica, koja podrazumeva da učinilac ovakve radnje vrši kontinuirano u vidu zanimanja, odnosno u više navrata i da je spreman da navedene radnje i ponovi.