Tag Archives for " naknada štete zbog oduzimanja predmeta u krivičnom postupku "

Krađa

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Krađa

Kada su okrivljeni zajedno i po dogovoru iz kruga preduzeća izneli 17 čeličnih stubova i u momentu utovara u putničko vozilo su sprečeni, radi se o izvršenju krivičnog dela krađa u saizvršilaštvu.

Pravo na naknadu štete zbog oduzimanja predmeta u krivičnom postupku

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na naknadu štete zbog oduzimanja predmeta u krivičnom postupku

U slučaju da postupak protiv okrivljenog bude obustavljen, optužba odbijena, odnosno okrivljeni bude oslobođen, lice od kojeg su predmeti oduzeti, nema pravo da traži naknadu štete zbog njihovog nekorišćenja, odnosno zbog onemogućavanja sticanja koristi, već samo pravo na vraćanje predmeta.