Tag Archives for " naknada štete zbog oduzimanja predmeta u krivičnom postupku "

Pravo na naknadu štete zbog oduzimanja predmeta u krivičnom postupku

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na naknadu štete zbog oduzimanja predmeta u krivičnom postupku

U slučaju da postupak protiv okrivljenog bude obustavljen, optužba odbijena, odnosno okrivljeni bude oslobođen, lice od kojeg su predmeti oduzeti, nema pravo da traži naknadu štete zbog njihovog nekorišćenja, odnosno zbog onemogućavanja sticanja koristi, već samo pravo na vraćanje predmeta.