Tag Archives for " izrečena mera bezbednosti "

Oduzimanje oružja

UPRAVNO PRAVO

Oduzimanje oružja

Nadležni organ oduzeće oružje od lica ako iz bezbednosnih provera vršenih u skladu sa zakonom, proizlazi da postoji mogućnosti da to lice ugrozi integritet drugih lica i javni red i mir, a što je zakonom propisana pretpostavka za oduzimanje oružja.

Krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda – član 176. stav 1. ZPPA i izricanje mere bezbedosti oduzimanje predmeta

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda – član 176. stav 1. ZPPA i izricanje mere bezbedosti oduzimanje predmeta

U situaciji kada je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz člana 176. stav 1. ZPPA, jer je u svom vozilu prevozio 15 kg rezanog duvana raspoređenog u 30 crnih najlon vreća u unutrašnjosti vozila i u gepeku, a prethodno je osuđivan za krivično delo nedozvoljena trgovina iz člana 243. stav 3. KZ ima mesta i izricanju mere bezbednosti oduzimanje vozila.

Mera zabrane približavanja i komuniciranja sa određenim licem

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Mera zabrane približavanja i komuniciranja sa određenim licem

Kada prvostepeni sud svojim rešenjem okrivljenom izrekne meru zabrane približavanja i komuniciranja sa oštećenim, tada se u izreci rešenja mora navesti tačna adresa oštećenog kao i prostorna razdaljina posle koje okrivljeni ne sme da se približava oštećenom.

Mere zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Mere zaštite od nasilja u porodici

Protiv člana porodice koji vrši nasilje, sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici kojim se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članovima porodice.

Zamena izrečene mere bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zamena izrečene mere bezbednosti

Ukoliko se lečenje osuđenog na osnovu podataka iz izveštaja zdravstvene ustanove ne može uspešno realizovati na slobodi pravilna je odluka prvostepenog suda kada je osuđenom meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi zamenio merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Zakonit dokaz i nepostojanje bitne povrede odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zakonit dokaz i nepostojanje bitne povrede odredaba krivičnog postupka

Presuda se može zasnivati na nalazu i mišljenju Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu u kojoj je okrivljeni smešten radi lečenja, pa se ne radi o nezakonitom dokazu i prvostepeni sud nije učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.