Tag Archives for " krijumčarenje ljudi "

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Omogućavanje prelaska državne granice kao radnje krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, ne predstavlja samo radnju neposrednog prelaska granice, već obuhvata sve one radnje koje su povezane sa tim i bez kojih nedozvoljeni prelaz državne granice drugom licu ne bi bio moguć.

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi u pomaganju iz člana 350. stav 3. u vezi stava 2 KZ, svršeno je samim nedozvoljenim tranzitom jednog ili više lica kroz Srbiju od jednog do drugog mesta, pa tranzit koji nije okončan ne predstavlja uslov za postojanje pokušaja ovog krivičnog dela.

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi čini lice koje u nameri da sebi pribavi imovinsku korist, omogući drugima nedozvoljen prelaz granice Republike Srbije, pri čemu pojam omogućavanja prelaska državne granice ne predstavlja samo radnju neposrednog prelaska granice, već obuhvata sve one radnje povezane sa tim i bez kojih nedozvoljeni prelaz državne granice drugom licu ne bi bio moguć.

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Za postojanje krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi dovoljno je da se krivično delo iz stava 2. člana 350. KZ izvrši pod bilo kojom od alternativno propisanih kvalifikatornih okolnosti iz stava 3. ovog člana.

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Da bi postojalo navedeno krivično delo optužnica i izreka prvostepene presude moraju da sadrže opis namere odlaska migranata u stranu državu što predstavlja tranzit.

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Da bi postojalo krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi potrebno je utvrditi da su optuženi ilegalnim migrantima pokušali da omoguće tranzit kroz Srbiju.

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Kvalifikovani oblik krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi postoji kada je delo iz stava 2. člana 350. KZ, znači omogućavanje drugome nedozvoljen prelaz granice Srbije ili nedozvoljen boravak ili tranzit kroz Srbiju, učinjeno od strane organizovane kriminalne grupe, čiji pripadnik preduzima radnje izvršenja predmetnog krivičnog dela.