Tag Archives for " zaštita prava zaposlenih "

Rok za pokretanje radnog spora

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

RADNO PRAVO

Rok za pokretanje radnog spora

Zakonom propisani rok od 60 dana za pokretanje radnog spora ima se primeniti i u slučaju kada je zaposlenom prestao radni odnos zbog nastupanja pravnih posledica otvaranja stečaja nad poslodavcem.

Predmet tužbenog zahteva u sporu o zaštiti prava zaposlenih u ustanovama vaspitanja i obrazovanja

RADNO PRAVO

Predmet tužbenog zahteva u sporu o zaštiti prava zaposlenih u ustanovama vaspitanja i obrazovanja

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđena je dvostepenost u postupku odlučivanja o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u ustanovama vaspitanja i obrazovanja, što podrazumeva i odluku o prestanku radnog odnosa, odnosno otkaza ugovora o radu, pa predmet tužbenog zahteva u sudskom sporu u cilju zaštite povređenog prava zaposlenog mora biti konačna odluka poslodavca, odnosno odluka doneta povodom prigovora zaposlenog protiv prvostepenog rešenja.