Prava zaposlenih koji učestvuju u štrajku

RADNO PRAVO

Prava zaposlenih koji učestvuju u štrajku

Zaposleni koji učestvuje u štrajku ostvaruje osnovna prava iz radnog odnosa, osim prava na zaradu, a prava iz socijalnog osiguranja – u skladu sa propisima o socijalnom osiguranju, a učesnici u štrajku koji nije organizovan u skladu sa zakonom, ne uživaju zaštitu utvrđenu u članu 14. Zakona o štrajku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)