Tag Archives for " založno pravo "

Založno pravo

STVARNO PRAVO

Založno pravo

Zalogodavac može osporavati prava založnog poverioca da se namiri vansudskim putem ako u roku od 30 dana od upisa početka namirenja u registar zaloge podnese tužbu sudu i dokaže da poveriočevo potraživanje ili založno pravo ne postoji, da potraživanje nije dospelo za naplatu ili da je dug isplaćen.

Utvrđenje ništavosti založne izjave

STVARNO PRAVO

Utvrđenje ništavosti založne izjave

Založna izjava je isprava sačinjena od strane vlasnika nepokretnosti kojom se on jednostrano obavezuje da u korist poverioca zasnuje hipoteku radi namirenja obezbeđenog potraživanja na način propisan zakonom, a založna izjava u zasnivanju jednostrane hipoteke po formi i sadržini odgovara ugovoru o hipoteci.

Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar

STVARNO PRAVO

Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar

Od dana dostavljanja obaveštenja o postojanju založnog prava, dužnik založenog potraživanja može ispuniti dug samo založnom poveriocu, a ne zalogodavcu, osim ako je založni poverilac dao drugačija uputstva.

Pravo upisa založnog prava

STVARNO PRAVO

Pravo upisa založnog prava

Izvršni poverilac stiče pravo upisa založnog prava na osnovu rešenja, odnosno zaključka izvršitelja o izvršenju na nepokretnosti izvršnog dužnika, i upisom u javnu knjigu izvršni poverilac stiče pravo da svoje potraživanje namiri iz nepokretnosti i u slučaju da treće lice kasnije stekne na istoj nepokretnosti pravo svojine.

Upis u registar založnog prava na pokretnim stvarima

UPRAVNO PRAVO

Upis u registar založnog prava na pokretnim stvarima

Uz zahtev za upis u registar založnog prava na pokretnim stvarima izvršni poverilac mora dostaviti original ili overenu kopiju zapisnika o popisu pokretnih stvari koja mora biti sačinjena u skladu sa odredbom člana 88. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju.