Tag Archives for " založno pravo "

Pravo koje sprečava izvršenje

PROCESNO PRAVO

Pravo koje sprečava izvršenje

Lice koje tvrdi da u pogledu predmeta izvršenja ima pravo koje sprečava izvršenje, može sve do okončanja izvršnog postupka da izjavi prigovor sudiji kojim traži da se izvršenje na tom predmetu proglasi nedopuštenim.

Prijava založnog potraživanja u stečajnom postupku

PRIVREDNO PRAVO

Prijava založnog potraživanja u stečajnom postupku

Založni poverioci nisu dužni da prijave potraživanje, ali su dužni da stečajni sud obaveste o postojanju založnog prava na imovini stečajnog dužnika.

Nadležnost za sporovođenje izvršenja na brodu i vazduhoplovu

PROCESNO PRAVO

Nadležnost za sporovođenje izvršenja na brodu i vazduhoplovu

Privredni sud u prvom stepenu određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje na brodovima i vazduhoplovima.

Založno pravo

STVARNO PRAVO

Založno pravo

Zalogodavac može osporavati prava založnog poverioca da se namiri vansudskim putem ako u roku od 30 dana od upisa početka namirenja u registar zaloge podnese tužbu sudu i dokaže da poveriočevo potraživanje ili založno pravo ne postoji, da potraživanje nije dospelo za naplatu ili da je dug isplaćen.

Utvrđenje ništavosti založne izjave

STVARNO PRAVO

Utvrđenje ništavosti založne izjave

Založna izjava je isprava sačinjena od strane vlasnika nepokretnosti kojom se on jednostrano obavezuje da u korist poverioca zasnuje hipoteku radi namirenja obezbeđenog potraživanja na način propisan zakonom, a založna izjava u zasnivanju jednostrane hipoteke po formi i sadržini odgovara ugovoru o hipoteci.

Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar

STVARNO PRAVO

Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar

Od dana dostavljanja obaveštenja o postojanju založnog prava, dužnik založenog potraživanja može ispuniti dug samo založnom poveriocu, a ne zalogodavcu, osim ako je založni poverilac dao drugačija uputstva.