Tag Archives for " protivpravno smetanje poseda "

Predlog za ukidanje privremene mere određene u postupku za smetanje državine

PROCESNO PRAVO

Predlog za ukidanje privremene mere određene u postupku za smetanje državine

Kada je usvojena privremena mera tužioca, u postupku smetanja poseda, a odnosi se na otvaranje spornog puta koji je bio blokiran radnjama tuženika, predlog tuženih za ukidanje usvojene privremene mere zbog toga što tužioci imaju drugi pravac puta kojim mogu ući u svoju parcelu, je neosnovan.

Smetanje državine

STVARNO PRAVO

Smetanje državine

U situaciji kada je tužena na svojoj garaži postavila video-nadzor, koji je bio usmeren na putno zemljište koje vodi od ulaza do garaže, a postavljanje je izvršeno od strane ovlašćenog pravnog lica sa lincencom za obavljanje takve delatnosti, tada u radnjama tužene nema elemenata smetanja poseda tužiočeve imovine koja se graniči sa nepokretnošću tužene, pa se tužbeni zahtev tužioca ima odbiti kao neosnovan.

Predmet raspravljanja po tužbi zbog smetanja državine

STVARNO PRAVO

Predmet raspravljanja po tužbi zbog smetanja državine

Raspravljanje o tužbi zbog smetanja državine ograničeno je samo na raspravljanje i dokazivanje činjenica poslednjeg stanja državine i nastalog smetanja, a isključeno je raspravljanje o pravu na državinu, o pravnom osnovu, savesnosti državine ili o zahtevima za naknadu štete.