Tag Archives for " privremena mera u postupku bračne tekovine "

Imovina bračnih drugova koja može biti predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Imovina bračnih drugova koja može biti predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

Nakon smrti jednog bračnog druga, drugi bračni drug ne može ugovorom o doživotnom izdržavanju raspolagati celokupnom imovinom stečenom u braku, već samo idealnim delom od 1/2 u njegovom vlasništvu, a ne i idealnim delom koji je pripadao drugom bračnom drugu.

Privremena mera u postupku bračne tekovine

PORODIČNO PRAVO

Privremena mera u postupku bračne tekovine

Ima mesta usvajanju predložene privremene mere od strane tužilje u vidu zabrane otuđenja, promene ili opterećenja na pokretnim stvarima koje su u isključivom posedu tuženika, u postupku utvrđivanja bračne tekovine kada je tužilja učinila verovatnim postojanje svoga potraživanja.