Tag Archives for " privremena mera u postupku bračne tekovine "

Privremena mera u postupku bračne tekovine

PORODIČNO PRAVO

Privremena mera u postupku bračne tekovine

Ima mesta usvajanju predložene privremene mere od strane tužilje u vidu zabrane otuđenja, promene ili opterećenja na pokretnim stvarima koje su u isključivom posedu tuženika, u postupku utvrđivanja bračne tekovine kada je tužilja učinila verovatnim postojanje svoga potraživanja.