Tag Archives for " stvarna zabluda "

Stvarna zabluda

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Stvarna zabluda

Kada se okrivljeni profesionalno bavi sečom drva u šumi, pa mu je poznato da se radi o državnoj šumi, tada bez obzira što je u toku upravni postupak za vraćanje zemljišta ranijim vlasnicima, ne može se pozivati na stvarnu zabludu već je svojim radnjama izvršio krivično delo šumska krađa.

Stvarna zabluda

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Stvarna zabluda

Kada se okrivljeni profesionalno bavi sečom drva u šumi, pa mu je poznato da se radi o državnoj šumi, tada bez obzira što je u toku upravni postupak za vraćanje zemljišta ranijim vlasnicima, ne može se pozivati na stvarnu zabludu, pa je svojim radnjama izvršio krivično delo šumska krađa.