Tag Archives for " povreda prava na nužni nasledni deo "

Imovina bračnih drugova koja može biti predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Imovina bračnih drugova koja može biti predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

Nakon smrti jednog bračnog druga, drugi bračni drug ne može ugovorom o doživotnom izdržavanju raspolagati celokupnom imovinom stečenom u braku, već samo idealnim delom od 1/2 u njegovom vlasništvu, a ne i idealnim delom koji je pripadao drugom bračnom drugu.

Vraćanje poklona radi namirenja nužnog dela

NASLEDNO PRAVO

Vraćanje poklona radi namirenja nužnog dela

Nužni naslednici mogu tražiti vraćanje poklona u zaostavštinu radi namirenja nužnog dela u roku od tri godine od smrti ostaviočeve.

Privremena mera kod tužbi za utvrđenje povrede prava na nužni nasledni deo

NASLEDNO PRAVO

Privremena mera kod tužbi za utvrđenje povrede prava na nužni nasledni deo

Nema mesta donošenju privremene mere za nepokretnosti i pokretne stvari sa celinom kada je tužilja tužbom tražila da se utvrdi da je povređen njen nužni nasledni deo i da se po osnovu redukcije ugovora o poklonu utvrdi da je nasledila 1/6 nepokretnosti i pokretnih stvari.