Tag Archives for " fizička deoba i uređenje načina korišćenja "

Imovina bračnih drugova koja može biti predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Imovina bračnih drugova koja može biti predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

Nakon smrti jednog bračnog druga, drugi bračni drug ne može ugovorom o doživotnom izdržavanju raspolagati celokupnom imovinom stečenom u braku, već samo idealnim delom od 1/2 u njegovom vlasništvu, a ne i idealnim delom koji je pripadao drugom bračnom drugu.

Fizička deoba i uređenje načina korišćenja

STVARNO PRAVO

Fizička deoba i uređenje načina korišćenja

Udeli koji pripadaju na korišćenje suvlasnicima određuju se srazmerno njihovim suvlasničkim udelima na predmetnoj nepokretnosti u odnosu na koju se traži uređenje načina korišćenja. U odnosu na stranke u postupku srazmerno njihovom suvlasničkom udelu treba u postupku uređenja načina korišćenja navesti i realno opredeljene delove koji im pripadaju na korišćenje tako što će se opisati mere, granice i površine tako opredeljenih delova koji im pripadaju na korišćenje.