Tag Archives for " predmet ugovora o doživotnom izdržavanju "

Raspolaganje zajedničkom imovinom supružnika

PORODIČNO PRAVO

Raspolaganje zajedničkom imovinom supružnika

Za ocenu da li postoji saglasnost oba supružnika za raspolaganje zajedničkom imovinom od strane jednog supružnika, nije potrebna izričita saglasnost drugog supružnika, već je dovoljno da je znao za raspolaganje i da se tome nije protivio.

Imovina bračnih drugova koja može biti predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Imovina bračnih drugova koja može biti predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

Nakon smrti jednog bračnog druga, drugi bračni drug ne može ugovorom o doživotnom izdržavanju raspolagati celokupnom imovinom stečenom u braku, već samo idealnim delom od 1/2 u njegovom vlasništvu, a ne i idealnim delom koji je pripadao drugom bračnom drugu.

Ugovor o poklonu nepokretnosti koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o poklonu nepokretnosti koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

Ugovor o poklonu nepokretnosti koja je predmet važećeg ugovora o doživotnom izdržavanju, a koji se zaključuje ”skriveno”, bez znanja davaoca izdržavanja, predstavlja vređanje prava davaoca izdržavanja, zbog čega takav ugovor u odnosu na davaoca izdržavanja ne proizvodi pravno dejstvo.