Tag Archives for " poklonoprimac "

Ništav ugovor o poklonu

OBLIGACIONO PRAVO

Ništav ugovor o poklonu

Ništav je ugovor o poklonu kada je kod poklonodavca postojala nedopuštena pobuda za njegovo zaključenje, odnosno da otuđenjem nepokretnosti onemogući ostvarenje tužiljinog potraživanja koje je postojalo i za koje je poklonodavac znao jer se između njih vodila parnica za utvrđenje suvlasništva, odnosno isplatu na ime udela po osnovu sticanja u bračnoj zajednici.