Tag Archives for " ugovor o doživotnom izdržavanju bračnih drugova "

Raspolaganje zajedničkom imovinom supružnika

PORODIČNO PRAVO

Raspolaganje zajedničkom imovinom supružnika

Za ocenu da li postoji saglasnost oba supružnika za raspolaganje zajedničkom imovinom od strane jednog supružnika, nije potrebna izričita saglasnost drugog supružnika, već je dovoljno da je znao za raspolaganje i da se tome nije protivio.

Imovina bračnih drugova koja može biti predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Imovina bračnih drugova koja može biti predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

Nakon smrti jednog bračnog druga, drugi bračni drug ne može ugovorom o doživotnom izdržavanju raspolagati celokupnom imovinom stečenom u braku, već samo idealnim delom od 1/2 u njegovom vlasništvu, a ne i idealnim delom koji je pripadao drugom bračnom drugu.

Pobijanje pravnosnažne presude o poništenju ili razvodu braka

PORODIČNO PRAVO

Pobijanje pravnosnažne presude o poništenju ili razvodu braka

Pravnosnažna presuda u bračnom sporu ne može se pobijati vanrednim pravnim lekovima u pogledu dela u kome je doneta odluka o poništenju ili razvodu braka.

Ugovor o doživotnom izdržavanju bračnih drugova

NASLEDNO PRAVO

Ugovor o doživotnom izdržavanju bračnih drugova

Kod ugovora o doživotnom izdržavanju bračnih drugova, u slučaju smrti jednog od bračnih drugova, momentom smrti tog primaoca izdržavanja davalac izdržavanja ne stiče pravo svojine na njegovom udelu u imovini, odnosno pre smrti drugog primaoca izdržavanja, jer je obaveza izdržavanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju bračnih drugova nedeljiva.