Tag Archives for " ugovor o doživotnom izdržavanju bračnih drugova "

Ugovor o doživotnom izdržavanju bračnih drugova

NASLEDNO PRAVO

Ugovor o doživotnom izdržavanju bračnih drugova

Kod ugovora o doživotnom izdržavanju bračnih drugova, u slučaju smrti jednog od bračnih drugova, momentom smrti tog primaoca izdržavanja davalac izdržavanja ne stiče pravo svojine na njegovom udelu u imovini, odnosno pre smrti drugog primaoca izdržavanja, jer je obaveza izdržavanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju bračnih drugova nedeljiva.