Tag Archives for " ugovor o doživotnom izdržavanju "

Sticanje svojine na predmetu ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Sticanje svojine na predmetu ugovora o doživotnom izdržavanju

Kada je ugovorom o doživotnom izdržavanju ugovoreno da se pravo svojine stiče tek nakon smrti oba primaoca izdržavanja, što znači da je obaveza njihovog izdržavanja nedeljiva, svojina na predmetu ugovora o doživotnom izdržavanju stiče se tek smrću oba primaoca izdržavanja.

Ispunjavanje obaveza iz ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Ispunjavanje obaveza iz ugovora o doživotnom izdržavanju

Ispunjavanje obaveza iz ugovora o doživotnom izdržavanju ne može se ceniti samo po tome koliko je novčanih sredstava potrošeno radi izdržavanja primaoca, već i prema tome da li je primalac izdržavanja imao potrebnu pažnju, uvažavanje i razumevanje od strane davaoca izdržavanja.

Zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju

U situaciji kada postoji sumnja u poslovnu sposobnost primaoca izdržavanja prilikom zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju, ista se valjano može otkloniti jedino na osnovu mišljenja lekara – neuropsihijatra koji poseduje stručno znanje potrebno da se utvrde i razjasne činjenice koje su od značaja za ocenu poslovne sposobnosti primaoca izdržavanja.

Poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju

Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja.