Tag Archives for " ugovor o doživotnom izdržavanju "

Ništavost ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Ništavost ugovora o doživotnom izdržavanju

Ništav je ugovor o doživotnom izdržavanju u slučaju da primalac izdržavanja u momentu zaključenja ugovora nije bio sposoban za rasuđivanje, bez obzira što nije lišen poslovne sposobnosti.

Zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju

U situaciji kada postoji sumnja u poslovnu sposobnost primaoca izdržavanja prilikom zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju, ista se valjano može otkloniti jedino na osnovu mišljenja lekara – neuropsihijatra koji poseduje stručno znanje potrebno da se utvrde i razjasne činjenice koje su od značaja za ocenu poslovne sposobnosti primaoca izdržavanja.

Poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju

Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.