Tag Archives for " ugovor o doživotnom izdržavanju "

Prevremena realizacija ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVNO

Prevremena realizacija ugovora o doživotnom izdržavanju

U slučaju izdržavanja oba supružnika davalac izdržavanja ne može pretendovati da je momentom smrti jednog od primalaca stekao pravo svojine na njegovom udelu u imovini, sa pozivanjem da je tog primaoca izdržavao do njegove smrti i da ovaj za života nije tražio raskid ugovora o doživotnom izdržavanju, zbog čega drugi primalac izdržavanja može zahtevati njegovo iseljenje.

Sticanje svojine na predmetu ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Sticanje svojine na predmetu ugovora o doživotnom izdržavanju

Kada je ugovorom o doživotnom izdržavanju ugovoreno da se pravo svojine stiče tek nakon smrti oba primaoca izdržavanja, što znači da je obaveza njihovog izdržavanja nedeljiva, svojina na predmetu ugovora o doživotnom izdržavanju stiče se tek smrću oba primaoca izdržavanja.

Ispunjavanje obaveza iz ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Ispunjavanje obaveza iz ugovora o doživotnom izdržavanju

Ispunjavanje obaveza iz ugovora o doživotnom izdržavanju ne može se ceniti samo po tome koliko je novčanih sredstava potrošeno radi izdržavanja primaoca, već i prema tome da li je primalac izdržavanja imao potrebnu pažnju, uvažavanje i razumevanje od strane davaoca izdržavanja.