Tag Archives for " smetanje državine "

Žalba na rešenje o određivanju privremene mere u parnici zbog smetanja državine

PROCESNO PRAVO

Žalba na rešenje o određivanju privremene mere u parnici zbog smetanja državine

Protiv rešenja o određivanju privremene mere u parnici zbog smetanja državine, nije dozvoljena posebna žalba, te tako doneto rešenje ima svojstvo izvršne isprave i pre pravnosnažnosti odluke.

Nužno suparničarstvo u postupku smetanja državine

PROCESNO PRAVO

Nužno suparničarstvo u postupku smetanja državine

Bez obzira što svi zakonski naslednici tuženih nisu nasledili imovinu iza smrti tuženih, isti moraju biti obuhvaćeni tužbom, a njihova odgovornost prema poveriocima se kasnije određuje prema nasleđenim udelima na zaostavštini ostavilaca.