Tag Archives for " smetanje državine "

Predmet raspravljanja po tužbi zbog smetanja državine

STVARNO PRAVO

Predmet raspravljanja po tužbi zbog smetanja državine

Raspravljanje o tužbi zbog smetanja državine ograničeno je samo na raspravljanje i dokazivanje činjenica poslednjeg stanja državine i nastalog smetanja, a isključeno je raspravljanje o pravu na državinu, o pravnom osnovu, savesnosti državine ili o zahtevima za naknadu štete.

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

STVARNO PRAVO

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

Vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik stvari, može zahtevati da prestane uznemiravanje prava svojine, ako ga treće lice neosnovano uznemirava na drugi način, a ne oduzimanjem stvari.

Nadležnost u sporu između privrednog subjekta i jedinice lokalne samouprave

PROCESNO PRAVO

Nadležnost u sporu između privrednog subjekta i jedinice lokalne samouprave

U sporu između privrednog subjekta i jedinice lokalne samouprave, radi smetanja državine, nadležan je osnovni sud, a ne privredni sud.