Tag Archives for " založno pravo na nepokretnostima "

Sticanje prava na odvojeno namirenje u stečajnom postupku

OBLIGACIONO PRAVO

Sticanje prava na odvojeno namirenje u stečajnom postupku

Zabeležbom rešenja o izvršenju na nepokretnosti ne stiče se založno pravo na nepokretnostima, niti neko drugo pravo (zakonsko pravo zadržavanja ili pravo namirenja na stvarima i pravima) na osnovu koga bi poverioci stekli svojstvo razlučnog poverioca u stečajnom postupku.