Tag Archives for " pravo na godišnji odmor "

Naknada za neiskorišćeni godišnji odmor

RADNO PRAVO

Naknada za neiskorišćeni godišnji odmor

U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Da li trudnica, odnosno porodilja koja koristi pravo na odsustvo radi nege ili posebne nege deteta kojoj je ugovor o radu na određeno vreme produžen na osnovu člana 187. Zakona o radu, ima pravo na godišnji odmor?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Da li trudnica, odnosno porodilja koja koristi pravo na odsustvo radi nege ili posebne nege deteta kojoj je ugovor o radu na određeno vreme produžen na osnovu člana 187. Zakona o radu, ima pravo na godišnji odmor?