Tag Archives for " zatezna kamata "

Zatezna kamata i neobezbeđeno potraživanje u stečajnom postupku

OBLIGACIONO PRAVO

Zatezna kamata i neobezbeđeno potraživanje u stečajnom postupku

Za neobezbeđena potraživanja u stečajnom postupku prestaje obračun zatezne kamate danom otvaranja stečajnog postupka, to predlagač nema pravo na zakonsku zateznu kamatu na utvrđeno potraživanje.

Vraćanje “stečenog bez osnova” i pravo na zateznu kamatu

USTAVNO PRAVO

Vraćanje “stečenog bez osnova” i pravo na zateznu kamatu

Kada se radi o sticanju bez osnova, prilikom odlučivanja o zakonskoj zateznoj kamati treba primeniti zakonsku odredbu o vraćanju “stečenog bez osnova”, koja je imperativnog karaktera i kojom je propisano da nesavestan sticalac mora da vrati glavni dug sa obračunatom zateznom kamatom od dana sticanja, a savestan od dana podnošenja tužbe.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.