Neposredna primena posebnog kolektivnog ugovora

RADNO PRAVO

Neposredna primena posebnog kolektivnog ugovora

Prilikom obračuna zarade zaposlenima, poslodavac je u obavezi da primenjuje poseban kolektivni ugovor ako se njime predviđaju veća prava i povoljniji uslovi za zaposlene prilikom obračuna zarada u odnosu na pojedinačni kolektivni ugovor, važeći u datom periodu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)