Tag Archives for " povratno dejstvo zakona i drugog propisa "

Povratno dejstvo zakona i drugog propisa

USTAVNO PRAVO

Povratno dejstvo zakona i drugog propisa

Zakon ima povratno dejstvo ako menja odnose ustanovljene pravnosnažnim pojedinačnim aktima, odnosno punovažnim pravnim poslovima donetim, odnosno zaključenim za vreme važenja ranijeg propisa, dok propisi kojima se uvode obaveze, a koji imaju dejstvo samo na pravne situacije u toku stvaranja (facta pendentia), a ne i na tzv. svršene činjenice, nemaju povratno dejstvo.