Tag Archives for " pravni nedostatak kupljene stvari "

Odgovornost prodavca za pravne nedostatke prodate stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost prodavca za pravne nedostatke prodate stvari

Prodavac stvari odgovara po pravilima zaštite od evikcije za pravne nedostatke prodate stvari, jer je dužan kupcu obezbediti mirnu državinu u kojoj kupac neće biti pravno uznemiravan na osnovu nekog prava trećeg, o kom nije obavešten, niti je pristao da uzme stvar opterećenu tim pravom.

Odgovornost prodavca u slučaju pravnih nedostataka prodate stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost prodavca u slučaju pravnih nedostataka prodate stvari

Prodavac odgovara ako na prodatoj stvari postoji neko pravo trećeg koje isključuje, umanjuje ili ograničava kupčevo pravo, a o čijem postojanju kupac nije obavešten, niti je pristao da uzme stvar opterećenu pravom.