Tag Archives for " odgovornost prodavca za materijalne nedostatke stvari "

Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke stvari

Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak kupljene stvari i kad nije izvršio svoju obavezu da stvar pregleda bez odlaganja, ili obavezu da u određenom roku obavesti prodavca o postojanju nedostatka, kao i kad se nedostatak pokazao tek po proteku šest meseci od predaje stvari, ako je taj nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nije mogao ostati nepoznat.