Tag Archives for " odgovornost prodavca za materijalne nedostatke stvari "

Odgovornost prodavca u slučaju pravnih nedostataka prodate stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost prodavca u slučaju pravnih nedostataka prodate stvari

Prodavac odgovara ako na prodatoj stvari postoji neko pravo trećeg koje isključuje, umanjuje ili ograničava kupčevo pravo, a o čijem postojanju kupac nije obavešten, niti je pristao da uzme stvar opterećenu pravom.

Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke stvari

Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak kupljene stvari i kad nije izvršio svoju obavezu da stvar pregleda bez odlaganja, ili obavezu da u određenom roku obavesti prodavca o postojanju nedostatka, kao i kad se nedostatak pokazao tek po proteku šest meseci od predaje stvari, ako je taj nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nije mogao ostati nepoznat.